Ontwikkelingen 

Wat gebeurt er op de Burgemeester Pruissingel?

Voortvloeiend uit het Actieplan Mobiliteit zal het gedeelte van de Burgemeester Pruissingel tussen de Billitonlaan / Vondelstraat en de Maassluissedijk als 'erftoegangsweg' worden ingericht. Dat houdt in dat het doorgaand verkeer over deze weg wordt ontmoedigd door te nemen verkeersmaatregelen. De bedoeling is dat al het verkeer bestemd voor de Vettenoordspolder, alle woningen tussen de Van Beethovensingel, de Maassluissedijk, de Westhavenkade en de Parallelweg, en al het verkeer voor het Industriegebied Vettenoord via de Marathonweg en de Marnixlaan / Industrieweg gaat rijden.

"Westwijk op de schop"

Dit is een slogan van de gemeente van zo'n 20 jaar geleden. In het Rotterdams Dagblad van 19 april 2001 werd dit al zo door de gemeente verkondigd, waarbij de journalist aangaf dat je kunt willen wat je wilt, maar dat de gemeente met bestemmingsplannen en vergunningen het proces de kant uit stuurt waar zij het graag wil hebben.

Stationsgebied

De bouw van woningen in het Stationsgebied vordert gestaag. Wat velen zich bij het aannemen van het bestemmingsplan van dit gebied niet gerealiseerd hebben, zijn de effecten van deze ontwikkelingen op de Marathonweg. En zij die zich dat wel gerealiseerd hebben, hebben (wijselijk?) hun mond gehouden omdat dat anders de plannen weleens zou kunnen doorkruisen.

In het bestemmingsplan voor dit gebied is opgenomen dat doorgaand verkeer, dit is verkeer dat gebruik maakt van de Vulcaanweg, het Sluisplein, de Galgkade en de Deltaweg (vice versa) om van het ene deel van de Rivierzone naar het andere deel te rijden, zoveel mogelijk zal worden geweerd. Resultaat: meer verkeer over de Marathonweg.