Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o.

Floreslaan 106
3131 ND Vlaardingen
KvK Rotterdam nr. 68788401

Bestuur

Voorzitter

Vacature (op vrijwillige basis)

Vicevoorzitter

vacant

Secretaris

Kitty van der Meer

Penningmeester

Roy de Voogt
roy@rv1.nl