Visie op varianten

12-12-2020
Visie op varianten

De visie van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg. De Vereniging wijst de door de gemeente voorgestelde Variant 1 rigoureus van de hand. Aan Variant 2 moet ook nog wel wat worden bijgesteld, maar is van de voorgestelde oplossingen de veste keuze.

De visie van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg

Een stukje uit de brief van de Vereniging aan de gemeente:

De zienswijze van de Vereniging pleit voor het afwijzen van Variant 1 en wel om de volgende redenen:

  • geen smoel;
  • geen milieumaatregelen;
  • niet inpasbaar - barrièrewerking blijft;
  • economisch meest haalbaar, industrie wordt snel bediend, vervuiler betaalt niet;
  • bewoner betaalt met minder woongenot en meer hinder


En sterk voor de keuze voor Variant 2 met nader onderzoek naar nog veel van de hiervoor genoemde punten, overwegende dat Variant 2:

  • wel smoel heeft;
  • de barrièrewerking verminderd;
  • de oversteekbaar bevorderd;
  • de doorstroming ook vanuit de wijken beter wordt met daaraan onlosmakelijk verbonden een beter milieu;
  • de mogelijkheden van een tiny forest en mogelijk nog andere toepassingen op het vrijvallende tracé van de huidige Marathonweg.
‹ Terug