Open brief aan het college en de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen

10-4-2010
Open brief aan het college en de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen

Is de gezondheid van de gevleugelde en viervoetige bewoners van de Tweede
Maasvlakte belangrijker dan de gezondheid van de Vlaardingers? U mag het zeggen!

Open brief aan het college en de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 10 april 2010

Is de gezondheid van de gevleugelde en viervoetige bewoners van de Tweede
Maasvlakte belangrijker dan de gezondheid van de Vlaardingers? U mag het zeggen!

De Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving pleit voor een Milieuzone in Vlaardingen.

Eerst maar wat feiten en ontwikkelingen.0-1

Ingrijpen luchtvervuilincruciaal voor regio Rijnmond

De problemen met luchtvervuiling zijn in het
Rijnmondgebied erger dan op andere plekken in het land. Dat zei longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland op Radio Rijnmond. Hij schreef samen met 169 andere artsen een
brandbrief die naar de Tweede Kamer is gestuurd.


Door de uitlaatgassen, uitstoot van fabrieken en de haven en door de intensieve veehouderij neemt
de luchtvervuiling almaar toe. In de brief schrijven de artsen dat die risico's worden onderschat.
Eerder genomen maatregelen zouden onvoldoende zijn om de risico's te verkleinen.
"Als we nu geen maatregelen nemen en blijven nemen dan hebben we over een paar jaar een heel
groot probleem. Als we dat nu al niet hebben", zei In 't Veen.

Ultrafijnstof
"Er is niet één probleem, maar een samenstelling van problemen waarbij je moet kijken naar
bijvoorbeeld blootstelling aan ozon, smog, fijnstof en de uitstoot van allerlei gassen."
Dit tegengaan is misschien duur, maar volgens In 't Veen zijn de kosten lager dan die van de
gezondheidszorg als er niets gedaan wordt.
"Dat loopt dan echt in de miljarden", zegt de longarts. "We weten al dat de gezondheidsrisico's groot
zijn, maar er zijn ook een hoop zaken die we niet weten, zoals ultrafijnstof waarbij je de materie
inademt en het in je lichaam blijft. Die combinatie maakt dat we stappen moeten blijven nemen."

Onbekende gevolgen
De gevolgen van de luchtvervuiling merkt In 't Veen tijdens zijn werk in het ziekenhuis. "Er zijn twee
problemen: je hebt de chronische blootstelling waarbij je op de langere termijn bijvoorbeeld
longkanker ontwikkeld, maar ook hart- en vaatziekten."
Ook zou er een link zijn tussen dementie en luchtvervuiling en zou de uitstoot schadelijk zijn voor
ongeboren kinderen. Sommige mensen merken de effecten ook direct, zegt de arts. Mensen met
astma die door de luchtvervuiling bijvoorbeeld een longaanval krijgen.

4

ROTTERDAM GAAT VOOR GEZONDERE LUCHT
De luchtkwaliteit in Rotterdam is slechter dan in veel andere Nederlandse gebieden en steden. Ook
voldoet Rotterdam niet overal aan de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit. Zo zit er teveel roet in
de lucht en stikstofdioxide. Dat zorgt voor gezondheidsklachten, mindere kwaliteit van leven, en zelfs
een lagere levensverwachting.

MAAR LIEFST 50% VAN DEZE VERVUILING WORDT VEROORZAAKT DOOR VERKEER.

Dat moet veranderen en snel. Daarom zet Rotterdam in op een samenhangend pakket van
maatregelen. Denk aan maatregelen als het stimuleren van fietsgebruik, het invoeren van de
milieuzone en sloopregeling en het schoner maken van de bevoorrading van winkels. Bewoners,
bedrijven, bezoekers en de gemeente3
zorgen er samen voor dat de
luchtkwaliteit in Rotterdam versneld
verbetert. Met als doel: 40% minder
roetuitstoot door verkeer in 2018. Want
iedere Rotterdammer heeft recht op
gezondere lucht.

Meer over lucht, verkeer en je gezondheid
De luchtkwaliteit in Rotterdam is lager dan in de rest van Nederland. Ook overschrijden we op
sommige plekken de Europese normen voor luchtkwaliteit. Verkeer is voor 50% de oorzaak van deze
luchtverontreiniging. Dat ligt vooral aan de uitstoot van Stikstofdioxide (NO2) en roet (EC).
Stikstofdioxide is een gas dat klachten veroorzaakt aan de luchtwegen. Roetdeeltjes zijn zo klein dat
ze zelfs in de bloedvaten worden opgenomen en dan gezondheidsschade toebrengen. Het gevolg is
dat Rotterdammers gemiddeld ruim een jaar korter leven. Ook hebben zij meer last van ziektes die
door de vervuilde lucht worden veroorzaakt. Denk dan aan luchtweginfecties, hart-, vaat-, maar ook
longziektes.

De situatie in Vlaardingen

De Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving vindt het ronduit verbijsterend dat een
deskundige van de DCMR beweert dat de luchtvervuiling rondom de Marathonweg voor ongeveer
5% wordt veroorzaakt door het wegverkeer en dat de rest van de vervuiling achtergrondemissie is
van de bedrijven in en rondom Vlaardingen.

Als dat werkelijk zo is, dan mag je er toch vanuit gaan dat het binnen de aaneengesloten bebouwing
van Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Capelle aan den IJssel en de andere direct aangrenzende
gemeentes overal net zo erg is? Hoe komt Rotterdam er dan bij dat 50% wordt veroorzaakt door het
verkeer?

En weet u wat de gemeente Rotterdam heeft gedaan? Zij hebben onder andere een milieuzone
ingesteld voor de Tweede Maasvlakte, een plek waar geen mensen wonen. En het werkt !!!!!

En wat doet de gemeente Vlaardingen???? TOT NU TOE NIETS !!!!!

6

De Vereniging Leefbaarheid Marathonweg dringt er bij de gemeente op aan, of
misschien moeten we zelfs wel stellen: EIST van de gemeente dat de Marathonweg
een Milieuzone wordt te beginnen met het vrachtverkeer, met dezelfde strikte
maatregelen als die gelden op de Tweede Maasvlakte.

Deze maatregel moet niet pas worden ingevoerd met de reconstructie van de
Marathonweg. Deze maatregel moet ingaan per 1 januari 2019.

De volgende stap kan het terugdringen van vervuilende personenauto's zijn.

Voor de volledigheid geven wij de gemeente alvast de richtlijn zoals deze geldt voor
de Tweede Maasvlakte, maar dan vertaald naar de Vlaardingse situatie:

De Rivierzone staat voor een groeiende Vlaardingse economische
activiteit. Dit betekent ook een toename van het aantal vrachtauto’sScreenshot 2021-04-22 145924
naar de Rivierzone. Dat zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit.
Iedereen wil ook gezondere lucht en tegelijk dat de economie vooruit
gaat. Om deze twee belangrijke zaken ruimte te geven, zijn
maatregelen getroffen. Deze maatregelen betreffen onder andere het
verkeer dat de Rivierzone in moet.
Voor de Vlaardingse Rivierzone gelden specifieke toegangseisen voor
vrachtauto’s:

 • Verplichte registratie voor alle vrachtauto's die zich in de
  Rivierzone bevinden;
 • De Rivierzone is voor dieselvrachtauto's zwaarder dan 3,5 ton
  alleen nog toegankelijk wanneer:
  • deze een Euro VI motor hebben of wanneer deze niet ouder
   zijn dan 7 jaar én die op kenteken zijn gezet vóór 1 januari
   2013 (datum eerste toelating tot de EU);
  • deze beschikt over een ontheffing;
  • deze geregistreerd staat als 'bijzonder voertuig' en niet ouder
   zijn dan 13 jaar.

Let op! De ontheffing moet in het bezit van de chauffeur zijn voordat
de wagen de Rivierzone inrijdt.

‹ Terug