Nieuwsbrief nr. 6 - maart 2018

19-3-2018
Nieuwsbrief nr. 6 - maart 2018

Het is even stil geweest, maar we hebben niet stilgezeten. Hieronder een chronologisch verslagje van de activiteiten van de afgelopen periode. Als u de Vlaardingse nieuwsbronnen volgt, zoals Vlaardingen24 en De Vlaardinger, heeft u het meeste al gelezen, maar graag zetten we nog even de zaken op een rijtje.

Geachte dames en heren / beste leden,

Het is even stil geweest, maar we hebben niet stilgezeten. Hieronder een chronologisch verslagje van
de activiteiten van de afgelopen periode. Als u de Vlaardingse nieuwsbronnen volgt, zoals
Vlaardingen24 en De Vlaardinger, heeft u het meeste al gelezen, maar graag zetten we nog even de
zaken op een rijtje.

Inhoud van deze nieuwsbrief

- Plaatsing van geluids- en trillingsmeters
- Wat kost een beter ingepaste Marathonweg - De fantasie van een wethouder
- Wat kan Den Haag voor ons doen - In gesprek met Tweede Kamerleden
- Voortgang Denktank Marathonweg - Zorgen van de vereniging over de gezondheidsaspecten
- Steeds meer aandacht voor fijnstof (knipsel)

Een beter milieu? Samen kan het ook!

05-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De Vereniging Leefbaarheid1
Marathonweg e.o. en de gemeente Vlaardingen
hebben de handen ineen geslagen om samen te
komen tot betrouwbare metingen op en rond de
Marathonweg. Al jaren telt de gemeente het aantal
verkeersbewegingen op belangrijke doorgaande
wegen in Vlaardingen. Geluid en trillingen waren
echter nog nooit gemeten. De bekende
geluidscontouren werden vastgesteld aan de hand
van het aantal voertuigen op de weg afgezet tegen de
landelijk bekende normen. De Vereniging
Leefbaarheid Marathonweg vindt het van groot
belang dat er betrouwbare cijfers beschikbaar zijn bij
de vaststelling van de aanpassingen aan de Marathonweg. Het leefmilieu gaat niet alleen over het
aantal voertuigen en de daarmee gepaard gaande luchtvervuiling, maar ook over geluidsoverlast en
over koffiekopjes die van de tafel af trillen bij langs denderende vrachtwagens.

In samenwerking met de gemeente zijn vandaag, maandag 5 maart, metingen gestart. De gemeente
laat verkeerstellingen uitvoeren en de Vereniging heeft het gerenommeerde bedrijf Fugro ingehuurd
om geluids- en trillingsmetingen uit te voeren. Op 3 plaatsen wordt het verkeer geteld en op 5
plaatsen langs de Marathonweg staan gedurende twee weken geluids- en trillingsmeters
opgesteld.De uitkomsten zullen in het 'visiedocument Marathonweg' aan de gemeente worden
aangeboden.

De fantasie van een wethouder

08-03-2018 Nieuws

VLAARDINGEN - Afgelopen dinsdag werd door3
Koen Kegel (D66), die te gast was in het
programma van Omroep Vlaardingen,
wethouder Hans Versluijs gequote. Tot grote
verbazing van de Vereniging Leefbaarheid
Marathonweg e.o. zou de wethouder gemeld
hebben dat de aanpassing van de Marathonweg
ongeveer 200 miljoen gaat kosten. Zoals u ongetwijfeld weet is de Marathonweg nog geen kilometer
lang en volgens deskundigen kost het leggen van 4 baantjes asfalt aan materiaal ongeveer 400.000
euro (ex BTW). Maar goed, daarmee is niet alles gezegd.

De Vereniging streeft er naar dat het noordelijk gedeelte van de Marathonweg wordt verlegd en wel
via het 'Cion-terrein'. Daarnaast wil de Vereniging graag ongelijkvloerse kruisingen bij de Billitonlaan
/ Floris de Vijfdelaan en de Marnixlaan.

Volgens Rijkswaterstaat variëren de kosten voor een dubbele driebaanssnelweg met een
vluchtstrook (dat zijn dus 8 stroken) van 10 tot 50 miljoen euro per kilometer. Wij vragen voor de
Marathonweg slechts een weg van 4 rijstroken, twee verdiept en twee op maaiveldniveau. Wat zou
die weg dan moeten kosten? Maximaal zo'n 40 miljoen euro? In die kosten zit alles verwerkt, van de
materiaalkosten tot arbeidsloon en van de overhead tot de verlichting. En niet onbelangrijk: de
kosten voor het prepareren van de onderlaag, zandgrond of veengrond.

Hmmm, moeten we de wethouder nog wakker maken en vragen of het voor 20% van het door hem
geschatte bedrag mag of zullen we op 21 maart maar gewoon gaan stemmen?

Bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/kilometer-snelweg-kan-meer-dan-100-miljoen-euro-kosten

Tweede Kamerleden in gesprek4-1
met bewoners Marathonweg

07-03-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Op vrijdag 9 maart komen
Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA), Remco Dijkstra (VVD) en VVD Statenlid Frits Paymans naar Vlaardingen om met de ‘Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving’ in gesprek te gaan over de problematiek rondom de Marathonweg. Beide Kamerleden zijn woordvoerder op het dossier Infrastructuur.

Nadat de bewoners weinig gehoor hebben gekregen bij de minister nodigde de PvdA Vlaardingen
samen met de VVD Vlaardingen hun Kamerleden uit om in gesprek te gaan, omdat een oplossing ook
buiten de stad gezocht kan worden door een secundaire aanrijroute aan het Blankenburgtunnel
traject te leggen.

Bart Bikkers (Lijsttrekker Vlaardingse VVD): “Er moet de komende jaren echt een oplossing komen
voor de Marathonweg en de ontsluiting van de bedrijventerreinen in de Rivierzone. De bewoners
langs deze drukke verkeersader verdienen schone lucht en minder geluidsoverlast. Met het vrijkomen van het Unileverterrein heeft Vlaardingen ruimte om opnieuw bedrijvigheid naar onze
stad te halen. Een directe ontsluiting van dit gebied is essentieel voor het verbeteren van ons
vestigingsklimaat”.

Klaas Terpstra (Raadslid PvdA Vlaardingen): “De bewoners hebben de Minister uitgenodigd om in
gesprek te gaan. De Minister heeft hier negatief op gereageerd. Samen met de Vlaardingse VVD
nemen wij nu het initiatief om onze politiek vertegenwoordigers in Den Haag in gesprek te laten gaan
met de bewoners. Zoals Bart aangeeft, deze bewoners verdienen een oplossing. De PvdA zet vol in
op het creëren van werk op het Unileverterrein. Hiervoor is een goede bereikbaarheid heel
belangrijk!”

De hoop van beide lokale politici is dat de bewoners langs de Marathonweg, via de Kamerleden,
alsnog gehoord worden in Den Haag en dat gewerkt kan worden aan een structurele oplossing.

‘Laten we ophouden over de oortjes’

12-03-2018 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

Screenshot 2021-04-20 114005

VLAARDINGEN – De noodzaak om ‘iets te doen’ aan de Marathonweg groeit. Dat vindt niet alleen de
Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o., maar ook de politiek. Bart Bikkers van de VVD en Klaas
Terpstra van de PvdA besloten onlangs de handen ineen te slaan, oude tegenstellingen te vergeten
en ditmaal samen actie te ondernemen. Om nogmaals de minister te overtuigen dat met de komst
van de nieuwe Blankenburgtunnel er juist mogelijkheden liggen om de Marathonweg te ontlasten
van het vele en vervuilende verkeer. Met op- en afritten bij het Blankenburgtracé die met een grote
bocht dwars door natuurgebied gaan, ofwel ‘oortjes’? Nee, en zelfs de VVD lijkt daarvan te zijn
afgestapt. De oplossing is eenvoudiger en kost naar verwachting minder dan die oude VVD-plannen.

Afgelopen vrijdag hadden Bikkers en Terpstra hun partijwoordvoerders voor Infrastructuur van de
Tweede Kamer uitgenodigd: Gijs van Dijk van de PvdA en Remco Dijkstra van de VVD. Met hen was
ook Frits Paymans, Provinciaal Statenlid van de VVD, meegereisd naar het stadhuis om daar een
presentatie te krijgen van Guus de Ruiter, voorzitter van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg
e.o.

Het uitgangspunt van de ideeën die De Ruiter presenteerde was vermindering van milieubelasting in
de vorm van uitlaatgassen, geluid, trillingen en fijnstof. Voor ‘zwaar verkeer’ dat naar de Rivierzone
moet kunnen er twee ‘simpele’ enkelbaans afritten worden gemaakt bij de A24, ofwel het
Blankenburgtracé, die aansluiten op de Maassluissedijk. Zonder de grote bocht dwars door het
natuurgebied, waardoor er wel ergens ter hoogte van de A20 een ‘draai’ moet worden gemaakt om
weer op de A24 te komen, of juist er vanaf. Dat is voor vrachtverkeer een korte extra afstand van
slechts anderhalve kilometer.

Een andere optie is verbreding van de Marathonweg zelf naar een vierbaansweg. Twee wegen
worden er voor doorgaand verkeer verdiept aangelegd, en de twee andere banen zijn voor verkeer
dat de wijken (Westwijk/Indische Buurt-Centrum) in wil. Met de verdieping van twee banen, en
mogelijke overkapping, worden de milieudruk ook lager.

Tweede Kamerleden Van Dijk en Dijkstra stonden positief tegenover de ideeën die naar voren
werden gebracht. Bart Bikkers en Klaas Terpstra drukten hen op het hart er nog een keer naar te
laten kijken door ‘mensen die er écht verstand van hebben’. En dan daarmee alsnog te minister te
overtuigen om de plannen in te passen. ,,We leven straks met de A20, de A4, de nieuwe A24 en het
water van de Nieuwe Maas aan de binnenkant van een verkeersplein’’, aldus Klaas Terpstra. En dat
moet anders vonden Bikkers en Terpstra. In het belang van de Vlaardingers en de omgeving. Gijs van
Dijk en Remco Dijkstra zegden op hun beurt tenslotte toe met alle gegeven informatie aan de slag te
gaan.

Voortgang van de Denktank

6

Op maandag 12 maart namen we deel aan de 8e bijeenkomst van de Denktank Marathonweg.
Tijdens deze bijeenkomst werden drie modellen gepresenteerd waarin d.m.v. computersimulaties op
een mooie wijze inzichtelijk werd gemaakt hoe de afwikkeling van het verkeer zal zijn in elk van de
onderzochte situaties.

Uit alles blijkt dat zowel de projectleider als de verkeerskundige van de gemeente de zaken goed
voor elkaar hebben. Royal HaskoningDHV maakte op een zeer begrijpelijke wijze inzichtelijk waarom
de ene variant wel werkt en een andere variant niet robuust genoeg is om de groei aan te kunnen.
Wat de Vereniging verontrust is dat er opnieuw alleen naar verkeersbewegingen gekeken is en er al
bijna conclusies worden getrokken zonder dat de uitslagen van de door de Vereniging geïnitieerde
geluids- en trillingsmetingen bekend zijn. Wij zullen er alles aan blijven doen om deze voor de
gezondheid schadelijke effecten een plaats te laten krijgen in de afwegingen die de toekomstige
gemeenteraad en het toekomstige college moeten maken.

Wij houden u op de hoogte.

Is de gezondheid van de bewoners de gemeente een zorg?

Met verbazing heeft de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. kennis genomen van de houding
van de gemeente waar het gaat om de gezondheid van (een deel van) haar bewoners.

Bij een bijeenkomst op het stadhuis waar opnieuw gesproken werd over overlast van verkeer
rondom de Marathonweg, zowel op het gebied van stof (luchtvervuiling) als van geluid, werden de
aanwezigen opnieuw geconfronteerd met gegevens die de gemeente ontleent aan gemiddelden zie
door de diverse overheidsinstanties zoals RIVM en DCMR aan haar worden verstrekt. Het lijkt op een
vorm van window dressing, het zodanig schuiven met gegevens dat het eindresultaat er zo gunstig
mogelijk uitziet.
Tot op de dag van vandaag is er met uitzondering van verkeerstellingen nog geen enkel betrouwbaar
overzicht gebaseerd op werkelijke waarden gemeten binnen de gemeente.

Met gemiddelden over 24 uur of over dagdelen kan je elke hobbel gladstrijken en dat gebeurt in
Vlaardingen al jaren ten aanzien van de milieubelasting.

Een van de aanwezigen stelde: "Dus als ik7
drie maal per maand helemaal in elkaar
geslagen wordt, smeert de gemeente dat
uit over 30 dagen en dan komt het
gemiddelde erop neer dat ik elke dag een
aai over m'n bol krijg." En in feite is dat zo.
Dat je op een aantal piekuren per dag op
de Vondelstraat, de Van der Driftstraat of
de Marathonweg wordt geconfronteerd
met een piek in de vervuiling of met een
piek in het geluid dan valt dat, zo stelt de
gemeente, toch wel mee als je het over de
hele dag uitsmeert ?!?!?!

 

 

 

De werkelijke psychische belasting van de geluidsoverlast wordt door de gemeente tot op heden niet
erkent.

Het is ongelofelijk dat elk argument dat hier tegenin wordt gebracht van tafel wordt geveegd met de
opmerking: " De gemeente houdt zich aan de gemiddelden en daarmee zitten we onder de norm van
overlast." Het is toch geen wonder dat de burger zich niet serieus genomen voelt.

Dat de gemeente dit soort informatie maar blijft herhalen duidt erop dat zij willens en wetens van
plan is haar plannen uit te voeren zonder dat de gezondheid van de burger daarbij een echte rol
speelt.

De Nederlandse Stichting Geluidshinder schrijft in haar brochure dat er in Nederland veel meer
mensen onder 'te veel' geluid lijden dan door de overheid wordt toegegeven.

8

De gemeente Vlaardingen gaat rustig door met haar bouwplannen en op plaatsen waar het eigenlijk
niet kan (Samuel Esmijerstraat, Erasmusplein) worden de normen gewoon wat opgerekt, ehhh wordt
er ontheffing verleend. Ach ja en over 24 uur uitgesmeerd gaat het maar over een paar decibel .......
Wij vrezen ook dat de onnodige window dressing van deze week alleen maar wordt opgevoerd
omdat de gemeente allang weet waar zij wil uitkomen.

Is de gezondheid van de burger de gemeente echt een zorg?

Ga stemmen op 21 maart en kies voor uw gezondheid. De Vereniging doet haar uiterste best de
knelpunten voor het voetlicht te brengen.

10

11

De onderzoekers hebben bij zwangere vrouwen thuis het niveau van luchtvervuiling gemeten
en later bij 783 kinderen tussen de 6 en 10 jaar een hersenscan (MRI) afgenomen. © ANP

Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor fijnstof: MRIscans tonen dunnere hersenschors
Ongeboren kinderen die via de moeder zijn blootgesteld aan luchtvervuiling door fijnstof
hebben later een verhoogde kans op psychische stoornissen als adhd of
verslavingsgevoeligheid. Dat fijnstof schadelijk kan zijn voor longen en hart was bekend, nu
blijkt uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC dat dit ook geldt voor de hersenen,
zelfs als het niveau van de fijne deeltjes in de lucht onder de huidige, veilig geachte Europese
norm blijft.

Door: Cor Speksnijder 9 maart 2018

De invloed van luchtverontreiniging begint in de baarmoeder en kan 9
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de hersenen op latere
leeftijd, concludeert een internationaal onderzoeksteam dat zijn
bevindingen publiceert in Biological Psychiatry. Hersenen van embryo's
zijn kwetsbaar omdat die nog geen mechanismen hebben om
schadelijke stoffen uit de omgeving te weren.

Het onderzoek is gedaan door wetenschappers die betrokken zijn bij
het Generation R-project, een grootschalig onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam. De onderzoekers hebben bij zwangere vrouwen thuis het niveau van luchtvervuiling gemeten en later bij 783 kinderen tussen de 6 en 10 jaar een hersenscan (MRI) afgenomen. Dit bracht verschillen in dikte van de
hersenschors aan het licht, die de onderzoekers in verband brengen met het gemeten
fijnstofniveau.

Dunnere hersenschors

De uitkomsten zijn gecorrigeerd om te voorkomen dat sociale factoren als opleidings- en
inkomensniveau de resultaten vertekenen. Er zijn eerder studies gedaan die een relatie
lieten zien tussen luchtvervuiling tijdens zwangerschap en verminderd cognitief functioneren
en gedragsproblemen bij kinderen, maar dat gebeurde niet eerder op zo'n grote schaal en
meestal zonder gebruik van MRI-scans.

'We hebben een verband aangetoond tussen blootstelling aan kleinere fijnstofdeeltjes
tijdens het leven voor de geboorte en een dunnere hersenschors. De verschillen zijn vooral
zichtbaar in het frontale gebied van de hersenen. Dat is het gebied dat betrokken is bij
impulscontrole, planning en andere complexe vaardigheden', zegt mede-auteur Hanan El
Marroun, als onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC.

De onderzoekers vonden tevens dat blootstelling aan fijnstof tijdens de zwangerschap gerelateerd is aan impulscontrole bij
kinderen. Volgens El Marroun kunnen de hersenverschillen12-2
bijdragen aan problemen met het vermogen om verleidingen te
weerstaan en impulsief gedrag te reguleren. Dit kan leiden tot
psychische problemen als verslavingsgedrag en ADHD. Het kan
ook invloed hebben op het vermogen om zich te concentreren,
de aandacht vast te houden, en daarmee mogelijk op de
leerprestaties.

 

 

De onderzoekers wijzen erop dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht, grotendeels afkomstig van verkeer en industrie, op alle woonadressen onder de norm bleef van de EU - 25
microgram per kubieke meter. Slechts een half procent van de zwangere vrouwen die
meededen aan het onderzoek werd blootgesteld aan niveaus die voor de Europese norm als
onveilig worden beschouwd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een
krappere limiet dan de EU: 10 microgram per kubieke meter. Volgens de onderzoekers zijn
de Europese limieten voor luchtverontreiniging mogelijk niet laag genoeg.

'Norm moet omlaag'

Neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab, niet13
betrokken bij het onderzoek, vindt dat de huidige norm voor
fijnstof omlaag zou moeten. Hij prijst de studie - 'ziet er goed
uit'- die volgens hem aansluit bij eerder Amerikaans
onderzoek waaruit naar voren kwam dat fijnstof gepaard
gaat met een grotere kans op autisme.

 

'Fijnstof kan een van de redenen zijn dat het aantal gevallen van autisme toeneemt. Dat fijnstof verband houdt met ADHD, een ontwikkelingsstoornis met verminderde remming, lijkt mij ook plausibel', aldus Swaab. Hij wijst erop dat er nog nooit onderzoek is gedaan naar ultrafijnstof, de deeltjes die vliegtuigen produceren. 'Daar heeft nog nooit iemand naar gekeken. Ik denk dat daar ook een probleem ligt.

De studie toont aan dat stofdeeltjes in de lucht onder de Europese norm een meetbaar
effect hebben op de hersenontwikkeling van de foetus, zegt Martin van den Berg, hoogleraar
toxicologie aan de Universiteit Utrecht. 'Dit is zorgwekkend, omdat op veel plaatsen in
Nederland deze mate van luchtvervuiling wordt gevonden.' Van den Berg voegt eraan toe
dat het niet duidelijk is welke eigenschappen van de stofdeeltjes verantwoordelijk zijn voor
de effecten die zich voordoen tijdens de prenatale ontwikkeling.

Volgens van den Berg komen de resultaten overeen met14
toxicologisch onderzoek waaruit blijkt dat prenatale
blootstelling aan contaminanten (ziekte veroorzakende
stoffen), bestrijdingsmiddelen en hormoonverstorende stoffen
kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen later in het leven. 'De
vroege levensfase, zoals tijdens de zwangerschap, is een van de
meest gevoelige levensfasen voor de schadelijke werking van
stoffen.'

 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat last in een reactie weten dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven met de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit verder gaat dan de Europese verplichtingen. 'Zo werken we toe naar de streefwaarden van de WHO', aldus het ministerie.

Oorzaak of verband: wat is het verschil?

In het onderzoek naar luchtverontreiniging en hersenverschillen bij kinderen is een
correlatie, een samenhang, geconstateerd. Dat wil niet zeggen dat er een oorzakelijk
verband is aangetoond. Daarvan is alleen sprake als bewezen kan worden dat een
gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis. Een oorzakelijk verband
tussen luchtverontreiniging en hersenverschillen bij mensen zou alleen kunnen worden
aangetoond met een langdurig wetenschappelijk experiment, waarbij proefpersonen
willekeurig worden ingedeeld in groepen die veel of weinig luchtverontreiniging te verduren
krijgen. Een dergelijk experiment is ethisch niet gewenst. Door langdurig mensen in hun
normale leven te volgen - zowel de blootstelling aan luchtvervuiling als hun gezondheid -
kunnen wetenschappers toch sterke aanwijzingen vinden van een oorzakelijk verband.
Daarvoor is het belangrijk om te corrigeren voor andere mogelijke oorzaken van de
gevonden gezondheidsverschillen, zoals verschil in inkomen of opleiding. Ook
proefdierexperimenten kunnen extra steunbewijs leveren dat er sprake is van een
oorzakelijk verband

Het internetadres (de URL) van de vereniging is:15

leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden.
Het helpt hen misschien ook over de streep om ons werk te
ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere
nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty
van der Meer.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en
omgeving

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen

Verdere informatie / actualiteiten

facebook https://www.facebook.com/vlmeo/
internet http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

‹ Terug