Nieuwsbrief nr. 17 – december 2020

17-12-2020
Nieuwsbrief nr. 17 – december 2020

Tja, het is al weer een tijdje geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen, maar het Corona virus heeft op alle fronten roet in het eten gegooid, waardoor het een poosje stil is geweest rond onze vereniging.

Geachte dames en heren / beste leden, 

Tja, het is al weer een tijdje geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen, maar het 
Corona virus heeft op alle fronten roet in het eten gegooid, waardoor het een poosje stil is geweest 
rond onze vereniging. Voordat wij u bijpraten spreken wij de hoop uit, dat u en uw familie tot nu toe 
gevrijwaard zijn gebleven van Covid-19 en dat u allen in goede gezondheid verkeert.

In onze laatst verschenen nieuwsbrief lieten wij u weten, dat in het 1e
kwartaal van 2020 de 
Gemeente Vlaardingen van plan was een schetsontwerp te presenteren aan de omwonenden, 
bedrijven en andere geïnteresseerden. Door de uitbraak van het virus heeft dit niet plaats kunnen 
vinden, maar staat nu wel in januari/februari 2021 te gebeuren. Een fysieke informatieavond zal het 
niet worden, maar wel een digitale bijeenkomst. Instructies hiervoor volgen t.z.t.

Zoals u weet, bevindt de gemeente Vlaardingen zich in een slechte financiële situatie, waardoor op 
alle fronten moet worden bezuinigd. Zo ook voor de aanpak van de Marathonweg.
De uitvoering van de reconstructie van deze weg zal zeer sober zijn gezien het bedrag dat 
opgenomen is in de meerjarenbegroting van Euro 6.05 miljoen. Dit bedrag is inclusief de mogelijke 
subsidie van Euro 1.85 miljoen van de MRDH. Mocht deze subsidie niet worden verleend, dan is - na 
het maken van een klein rekensommetje - duidelijk dat er nog minder budget beschikbaar zal zijn.

Onderstaand treft u in een notendop de plannen aan, waarvan wij verwachten dat deze verwerkt 
zijn in een schetsontwerp en aan u zal worden gepresenteerd tijdens de digitale informatieavond: 

-Kruispunt A20/Westlandseweg
Het is wenselijk de afrit vanaf de A20, komende vanuit Maassluis recht tegenover de 
Westlandseweg te leggen. Hierdoor ontstaat een viertaks kruispunt, waardoor het kruispunt meer 
capaciteit heeft en het verkeer beter kan doorstromen. Een alternatief voor het verleggen van de 
afrit is het uitbreiden van het aantal opstelstroken op de huidige afrit. Daarnaast eventueel de 
oostelijke rijbaan van de Marathonweg onder het viaduct van de A20 en de toerit naar de A20 
richting Maasluis in 2 rijbanen uitvoeren.

-Kruispunt Billitonlaan/Floris de Vijfdelaan
De verkeerslichten handhaven en het aantal opstelstroken beperkt uitbreiden. Vanuit het noorden 
twee rijstroken voor de doorgaande Marathonweg realiseren, waardoor naar verwachting minder 
filevorming zal ontstaan. Deze twee rijstroken ten zuiden van het kruispunt tot één rijstrook 
samenvoegen, waardoor de weg hier deels verbreed moet worden.

-Kruispunt Marnixlaan
Voorzien van stoplichten.

Fiets- en voetgangersverkeer
-De fietspaden langs de Marathonweg zoveel mogelijk als tweerichtingsfietspaden uitvoeren.
-Op de fiets-/voetgangersoversteek Zuidbuurtseweg een middeneiland aanleggen om de 
 verkeersveiligheid te verbeteren.

Milieumaatregelen
-De Marathonweg wordt voorzien van geluidsreducerende asfalt.
-Op grond van de Wet geluidhinder komen woningen langs het noordelijk deel van de Marathonweg
 in aanmerking voor geluidssanering. De manier waarop is nog niet bekend.

Voor uw verdere informatie: 
- Zoals het er nu uitziet zal de schop in 2021 in de Marathonweg gaan.
-Aanvraag voor subsidie is reeds gedaan. Momenteel wordt er een gedetailleerd geluidsonderzoek 
 uitgevoerd door Witteveen en Bos, dat deze maand afgerond zal worden. Aan de hand van de gegevens 
 van dit onderzoek zal Bureau Saneringslawaai de hoogte van de subsidie bepalen.

Wij adviseren u dringend deel te nemen aan de komende digitale bijeenkomst. Het is net als bij de 
persconferenties m.b.t. het Corona virus. Van tevoren zijn er allerlei dingen uitgelekt, maar tijdens de 
“persco” corrigeert onze premier een aantal zaken of zijn er nieuwe weetjes. 
Daarnaast kunt u ook vragen stellen.

WONINGBOUW AAN DE WESTZIJDE VAN DE MARATHONWEG (NOORDELIJK DEEL)

Voor diegenen, die het lokale nieuws hebben gemist, de gemeente Vlaardingen is voornemens het 
voormalig terrein van de voetbalvereniging Fortuna Vlaardingen te gaan bebouwen. Het gebied 
Marathonweg Noord bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel met daar tussenin het Fortunapad. 
Er is plaats voor zo’n 230 woningen. Dat Vlaardingen een schrijnend tekort aan woningen heeft en dat 
bouwen noodzakelijk is begrijpen wij, maar dat juist deze plek is aangewezen als bouwlocatie gaat ons 
verstand te boven. Aan de eerder gedane uitspraak dat de leefbaarheid langs/rondom de Marathonweg 
niet mag verslechteren, wordt volledig voorbij gegaan.

WONINGBOUW AAN DE OOSTZIJDE VAN DE MARATHONWEG (MIDDEN DEEL)

Ook het voormalig terrein van tuincentrum Auke Kleefstra zal naar alle waarschijnlijkheid bebouwd 
worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 
Stuur een berichtje naar Kitty van der Meer via één van de onderstaande E-mail adressen.

Met vriendelijke groet, 
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Algemene informatie: 

Het internetadres (de URL) van de vereniging is: leefbaarheidmarathonweg.nl 
Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over 
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging. 

Contactgegevens 

Kitty van der Meer: 
telefoon 010 - 434 5881 
e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
 of
leefbaarheid.marathonweg@gmail.com

‹ Terug