Nieuwsbrief nr. 16 - januari 2020

16-1-2020
Nieuwsbrief nr. 16 - januari 2020

Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij u op de hoogte brengen van het laatste nieuws.
Nieuws, dat u ongetwijfeld reeds heeft bereikt via de media, maar voor diegenen die het is ontgaan, hierbij een update.

Geachte dames en heren / beste leden,

Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij u op de hoogte brengen van het laatste nieuws.
Nieuws, dat u ongetwijfeld reeds heeft bereikt via de media, maar voor diegenen die het is ontgaan,
hierbij een update.

Ondanks onze inzet van ruim 2 jaar, is het ons niet gelukt om tot een goede oplossing te komen
v.w.b. de mogelijke aanpassingen aan de Marathonweg zonder dat de leefbaarheid van de
omwonenden van deze weg verder verslechtert. Deze maand zijn er door de gemeente Vlaardingen
tellingen verricht, waarvan wij de cijfers nog niet ontvangen hebben, maar middels “tools”, die wij
ter beschikking hebben, is gebleken, dat de verkeersbewegingen tijdens de maand november 2019
t.o.v. november 2018 gestegen zijn van 27.500 naar 29.000. Deze aantallen zullen naar onze mening
in een rap tempo verder stijgen. Vergunningen worden afgegeven aan bedrijven, die zich willen
vestigen of die willen uitbreiden in de Rivierzone. Het voormalig Unileverterrein wordt bebouwd.
Meer verkeer, betekent meer geluidhinder, meer trillingen, waardoor een grote kans bestaat dat
gevels van woningen gaan scheuren en vooral verdere aantasting van de luchtkwaliteit. Wat betreft
het laatste laten RIVM metingen zien, dat de normen niet worden overschreden. Klopt, maar we
spreken hier wel over daggemiddelden. In de avond en nachtelijke uren is de concentratie niet zo
hoog als in de spits met een uitstoot van NO2 (stikstofdioxide) die 2 tot 3 keer hoger is dan de
toegestane waarde!! Ook is er steeds vaker een stijging van PM10 (fijnstof) te zien. Daar worden wij
dagelijks aan bloot gesteld.

Deze maand ontving onze Vereniging een raadsmemo, dat u als bijlage aantreft en waarin de ideeën
van de Gemeente Vlaardingen worden omschreven. Zoals bekend kunnen er bij gebrek aan
financiële middelen sobere aanpassingen worden gedaan. Men is van plan tijdens het 1e kwartaal van 2020 een schetsontwerp aan de bewoners te presenteren. Wij kunnen ons voorstellen, dat gedurende het lezen van de inhoud van het memo, bij u vragen opkomen. Leg deze op voorhand neer bij onze Vereniging en wij zorgen ervoor dat deze worden gebundeld. Het is van belang dat wij tijdens de informatieavond de tijd zo goed mogelijk benutten en zoveel mogelijk duidelijkheid verkrijgen.

Tenslotte maken wij van deze gelegenheid gebruik u allen een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.

 

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is: leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881
e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl of
leefbaarheid.marathonweg@gmail.com

‹ Terug