Nieuwsbrief nr. 13 - juni 2019

14-6-2019
Nieuwsbrief nr. 13 - juni 2019

Na het verschijnen van het rapport van de informateurs over de 'zware dossiers' die in Vlaardingen echt aangepakt moeten worden, was er bij ons, het bestuur van de vereniging, nog wel wat optimisme.

Geachte dames en heren / beste leden,

1

Na het verschijnen van het rapport van de informateurs over de 'zware dossiers' die in Vlaardingen
echt aangepakt moeten worden, was er bij ons, het bestuur van de vereniging, nog wel wat
optimisme. Immers, er lag een goed onderbouwde visie van de Denktank en ruim meer dan 100
Vlaardingers hadden de gemeente laten weten wat hun visie is met betrekking tot de aanpassing van
de Marathonweg. Namelijk bijna unaniem een keuze voor variant 2.

Natuurlijk begreep het bestuur ook heel goed dat elke euro maar één keer kan worden uitgegeven
en dat de gemeenteraad daardoor voor de schier onmogelijke taak stond om een afgewogen keuze
te maken in 'wat wel' en 'wat niet'.

Er werd druk getimmerd aan een coalitieakkoord en de geruchten kwamen al snel dat er op korte
termijn geen 30 miljoen beschikbaar zou zijn voor de Marathonweg.

Wat doe je dan?
Namens de vereniging stuurden wij een brief aan de raad en aan het college van burgemeester en
wethouders waarin wij aangaven dat een andere optie dan variant 2 niet bespreekbaar was en dat
wij daarom liever een uitstel hadden van 2 tot 4 jaar met daaraan verbonden wel een principiële en
definitieve keuze voor variant 2, dan nu noodmaatregelen nemen waardoor de door ons gewenste
variant alleen maar verder uit het zicht zou verdwijnen.

Op die brief kregen wij tot vandaag geen reactie.

Op 16 mei verscheen het coalitieakkoord. U heeft het misschien al gelezen. Het heet: "Handen uit de
mouwen." Een mooie slogan, maar het betekent niet 'een schop in de grond'.
Het enige dat over de Marathonweg wordt geschreven is: 

Marathonweg

Het college van burgemeester en wethouders zal in gesprek gaan met de
Denktank en omwonenden over een optimale invulling van de in de
meerjarenbegroting beschikbare middelen voor de aanpak van de
Marathonweg. Wij maken geen aanvullende middelen vrij.

Dit is dus het resultaat van twee jaar 'polderen'. Voor het geval u het wilt nalezen: op bladzijde 10
staat de hele boodschap.

Hoe dit voelt? Als terug bij af.3

Wij weten niet of de bij de denktank betrokken
ambtenaren zich hard hebben gemaakt voor de
Marathonweg en haar bewoners. Wij weten niet in
hoeverre onze gebiedsmanager alle middelen en
alle charme in de strijd geworpen heeft voor een
goed resultaat. Wij weten niet of er daadwerkelijk
gezocht is naar een tussenoplossing zoals nog door
de formateurs is voorgesteld.

Alles wat we weten is: Terug bij af.

Een van de bewoners zei: Je bent nu precies op het
punt uitgekomen waar de gemeente uit wilde
komen. Een beetje inspraak, drie denktank-bijeenkomsten en dan fijn het plan uitvoeren dat we al
klaar hebben liggen! Is het werkelijk zo? Of zo als een andere bewoner het kort en krachtig
samenvatte: "Told you so!!", "Ik heb je het toch gezegd!!"

Hoe nu verder?

Wij verwachten een uitnodiging van de gemeente, zoals toegezegd in het coalitieakkoord. Wanneer?
Nog geen idee!

Wat willen we bereiken?

Door het twee jaar geleden ingenomen standpunt van het bestuur van de vereniging na te streven:
"Wij willen op een constructieve wijze meewerken aan een beter inpassing van de Marathonweg in
ons leefklimaat."

Hoe?

Daarover houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte.

2

Bij velen van u en ook bij ons streden de emoties om de voorrang:

BOOSHEID, TELEURSTELLING, WOEDE, AFGEWEZEN VOELEN, NIET SERIEUS GENOMEN ZIJN,
STAMPVOETEN VAN WOEDE, AMBTELIJK GEDOE ZONDER DAT ER ECHT NAAR DE BURGERS WORDT
GELUISTERD, DIE LUI IN HUN IVOREN TOREN DOEN TOCH ALLEEN MAAR WAT ZE ZELF WILLEN.

Eh, ja, dat kan wel zo zijn, maar daarmee krijgen we geen betere Marathonweg. Dus de
bestuursleden hebben zich 'herpakt' en zijn opnieuw bereid er helemaal voor te gaan.

Waar het eindigt? We weten het niet. Voelt het alsof we opnieuw gaan beginnen? Ja.
Maar zonder hoop geen toekomst. Dus: terug bij af en opnieuw beginnen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg en omgeving

Algemene informatie:

Het internetadres (de URL) van de vereniging is: leefbaarheidmarathonweg.nl

Geef dit linkje dus even door aan familie, vrienden en bekenden. Het helpt hen misschien ook over
de streep om ons werk te ondersteunen en lid te worden van onze vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze of van een eerdere nieuwsbrief?
Aarzel niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris, Kitty van der Meer.

Contactgegevens

Contact bij voorkeur via de secretaris:
telefoon 010 - 434 5881

e-mail info@leefbaarheidmarathonweg.nl
e-mail leefbaarheid.marathonweg@gmail.com
post Floreslaan 106, 3131 ND Vlaardingen4

Verdere informatie / actualiteiten

facebook
https://www.facebook.com/vlmeo/

internet
http://www.leefbaarheidmarathonweg.nl

Spreuk van de dag:

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.

‹ Terug