Blankenburgverbinding wel / niet?

12-12-2020
Blankenburgverbinding wel / niet?

Vlaardingen bezorgd over veiligheid tunnel
Het college van burgemeester en wethouders maakt zich zorgen over de veiligheid van de toekomstige verbinding.

Vlaardingen bezorgd over veiligheid tunnel

De gemeente Vlaardingen is bezorgd over de veiligheid van de nog te bouwen Blankenburgtunnel. Het college vreest voor trillingen en bodemdaling als gevolg van aardgaswinning bij Monster.

Eric Oosterom 11-04-18, 22:18

B en w stellen dat het momenteel ,,onvoldoende duidelijk is of bodemdaling plaatsvindt en welke invloed dit heeft op de bouw en aanleg van de tunnel’’. In het uiterste geval geeft de gemeente geen vergunning af aan Rijkswaterstaat voor gebruik van de tunnel. Het zou betekenen dat automobilisten niet door de tunnel mogen rijden.

Het stadsbestuur heeft dat per brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laten weten. Het college is medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de tunnel en wil zeker weten dat trillingen en bodemdaling de automobilisten niet in gevaar kunnen brengen.

De gemeente vindt de onderzoeken over de gevolgen van gaswinning in het gebied Gaag-Monster tot nu toe onvolledig.

Miljardenproject

De Blankenburgverbinding is een miljardenproject dat het havengebied beter bereikbaar moet maken. De snelweg verbindt de A20 bij Vlaardingen via een tunnel met de A15 bij Rozenburg. De weg moet tussen 2022 en 2024 open zijn.

Over het project is veel te doen. Milieuorganisaties als de Midden-Delfland Vereniging verzetten zich fel tegen de weg, die zij vervuilend en onnodig vinden. Helemaal omdat een deel van de snelweg - twee keer drie rijstroken breed - dwars door natuurgebieden loopt. Zij stapten naar de Raad van State.

Die buigt zich eind deze maand over een nieuw voorstel van minster Van Nieuwenhuizen. Zij denkt met dit nieuwe voorstel de Europese Commissie te kunnen vermijden en maandenlange vertraging van het project te voorkomen.

Raad van State

Een uitspraak van de Raad van State laat maximaal drie maanden op zich wachten. Bij groen licht kan direct de schop de grond in.

Dat nieuwe voorstel vervangt een plan dat wél getoetst moest worden aan Europese regels. Die toetsing zou waarschijnlijk voor een vertraging van vele maanden gezorgd hebben.

Rijkswaterstaat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) konden gisteren niet op de zorgen van de gemeente Vlaardingen reageren.

 

bron: https://www.ad.nl/rotterdam/vlaardingen-bezorgd-over-veiligheid-tunnel~a0fe7492/

‹ Terug