Welkom

Welkom op de site van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o., een vereniging opgericht door en voor bewoners van Vlaardingen en sympathisanten. Vele Vlaardingers spannen zich al jaren in voor een beter leefklimaat rond één van de meest vervuilende wegen in Nederland: de Marathonweg in Vlaardingen.

In de hoop iets te bereiken hebben vele inwoners gedurende jaren individueel geprobeerd met de gemeente tot afspraken te komen, echter zonder resultaat. In mei 2017 is de vereniging opgericht met als doel de krachten te bundelen om tot goede afspraken met de gemeente te komen...

Onderzoek

Tot nu toe is door de gemeente alleen onderzoek gedaan naar verkeersbewegingen. Lees hier wat de vereniging voorstelt.

Oplossingen

De vereniging zet zich in voor alle concrete oplossingen die er zijn om onze leefomgeving direct te verbeteren.

Voordelen

Alleen ben je een roepende in de woestijn. Wat kan de vereniging doen.

Hoe vies is de Marathonweg? Al jaren koploper in allerlei lijstjes. Bekijk de actuele luchtverontreiniging.

Luchtmeetnet: Op basis van uw locatie wordt een kaart met de regionale luchtkwaliteitsverwachting voor de komende 24 uur getoond. In grafiek- en tabelvorm is de verwachting voor Stikstofdioxide (NO2), Fijnstof (PM10) en Ozon beschikbaar. De getoonde luchtkwaliteitsindex (LKI) geeft de mate van totale luchtverontreiniging door deze componenten weer. 

Actuele verontreiniging

actueel