X

artikel

Visie op varianten

Visie op varianten

de visie van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg

Een stukje uit de brief van de Vereniging aan de gemeente:

De zienswijze van de Vereniging pleit voor het afwijzen van Variant 1 en wel om de volgende redenen:

  • geen smoel;
  • geen milieumaatregelen;
  • niet inpasbaar - barrièrewerking blijft;
  • economisch meest haalbaar, industrie wordt snel bediend, vervuiler betaalt niet;
  • bewoner betaalt met minder woongenot en meer hinder

en sterk voor de keuze voor Variant 2 met nader onderzoek naar nog veel van de hiervoor genoemde punten, overwegende dat Variant 2:

  • wel smoel heeft;
  • de barrièrewerking verminderd;
  • de oversteekbaar bevorderd;
  • de doorstroming ook vanuit de wijken beter wordt met daaraan onlosmakelijk verbonden een beter milieu;
  • de mogelijkheden van een tiny forest en mogelijk nog andere toepassingen op het vrijvallende tracé van de huidige Marathonweg.

De volledige tekst vindt u in het archief van deze site.