X

artikel

Raad van State

Raad van State

De Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake de bezwaren tegen de aanleg van de Blankenburgverbinding.