X

Actueel

Actueel
Visie op varianten

Visie op varianten

de visie van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg

De Vereniging wijst de door de gemeente voorgestelde Variant 1 rigoureus van de hand. Aan Variant 2 moet ook nog wel wat worden bijgesteld, maar is van de voorgestelde oplossingen de veste keuze.

Acht prangende dieselvragen

Acht prangende dieselvragen

De ANWB prubliceerde een overzicht van 8 prangende vragen met de sub titel: Hoe zit het nou werkelijk met de waarde van dieselauto's en vervuiling?

Hoe 'fijn' is fijnstof.

Hoe 'fijn' is fijnstof.

Artikel uit de Groene Amsterdammer

Klein maar niet fijn
Elk jaar sterven in Nederland vijfduizend mensen te vroeg door luchtverontreiniging. Toch gaat de schadelijke uitstoot door industrie en landbouw gewoon door of neemt zelfs toe. ‘Wij hebben geen fijnstof’, zegt een grote vervuiler. Een zeer lezenswaardig artikel uit De Groene Amsterdammer, ook te lezen in ons archief.

Actieplan Mobiliteit

Actieplan Mobiliteit

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 30 november besloten dat er een extra informatieavond voor de raad moet komen