X

Archief

Archief
Brief aan de gemeenteraad inzake uitstel
De zienswijze van de Industriële Kring Vlaardingen op de varianten
De zienswijze van de Fietsersbond op de varianten
De zienswijze van de Vereniging op de varianten
Voorbeeldbrief zienswijze varianten
Algemene Verordening gegevensbescherming
Uitspraak Raad van State inzake de Blankenburgverbinding
Vlaardingen bezorgd over veiligheid tunnel
8 prangende dieselvragen
open brief naar gemeente Vlaardingen
klein maar niet fijn
Presentatie 17 januari 2018
Huishoudelijk Reglement VLM e.o. definitief 2017-05-15
Statuten VLM e.o. definitief 2017-05-15
000. Reconstructie van de Marathonweg startnotitie MER 2009
001. MER Marathonweg april 2010
002. Raadsmemo Motie VVD zuidelijke aansluiting Blankenburgverbinding van 8 juli 2014
003. Mechanische tellingen Marathonweg Vlaardingen april 2016
004. Presentatie informatieavond 13 april 2016
005. Mechanische tellingen Marathonweg Vlaardingen oktober 2016
006. Notitie verbetering infrastructuur noordoever
007. Luchtkwaliteit langs de Blankenburg- verbinding
008. Marathonweg milieueffecten DCMR
008b. Samenvatting MER Marathonweg
009. Besluit Minister om niet meer af te wijken van plan Blankenburgverbinding
010. Geluidsbelasting Marathonweg
010a. Geluidskaarten - infobrochure
011. Actieplan Mobiliteit 2017 met reacties
012. Vragen VLM met antwoorden 12 april 2017
013. Brief aan wethouder Van Harten 16 mei 2017
013a. Vlaardingen wil af van volle wegen v2
014. Vragen aan de gemeente 17 mei 2017
015. Antwoorden gemeente op de vragen van 17 mei 2017
016. Integrale visie Marathonwegzone bij OBL 22 augustus 2017
017. Brief Ministerie van I en W 21 november 2017
018. IKV Brief aan de Minister - Westelijke ontsluiting november 2017
019. Raadsmemo motie Aanpak Marathonweg en Blankenburgverbinding 21 november 2017
020. Fijnstof is al dodelijk na een dag
020a. Association of Short-term Exposure to Air Pollution With Mortality in Older Adults